Język / Language: Wersja Polska English Version

Spotkanie polskich użytkowników urządzeń Raith'a

25 kwietnia w Warszawie, w Instytucie Fizyki PAN odbyło się spotkanie użytkowników urządzeń Raith'a. 

Spotkanie miało na celu inicjowanie i podtrzymywanie komunikacji pomiędzy użytkownikami EBL i IBL. 

Była to doskonała okazja do dyskusji, wymiany doświadczeń, potencjalnej współpracy, a dla niektórych, do poznania środowiska użytkowników Raith’a w Polsce.